De rijzende ster van waterstof

De ster van waterstof als sleutel tot een duurzame samenleving rijst razendsnel. Voor industriële processen, opslag, mobiliteit en de gebouwde omgeving lijken de blauwe, groene en gele variant welhaast onmisbaar.

De grote vraag is of het snel genoeg gaat. En hoe verhoudt waterstof zich eigenlijk tot de biobased economy?

Sleutelrol voor biomassa in klimaatplannen

Het concept Klimaatakkoord leunt zwaar op biomassa. Te zwaar? Het betekent in elk geval dat de
industrie en agrarische sector flink aan de bak moeten. De sectoren schuiven meer en meer in elkaar. De aanbieders kunnen zich opmaken voor een sleutelrol.

Hebben private investeerders iets te zoeken in biobased projecten?

Geld genoeg. Dat is wat je hoort als het gaat om de financiering van innovatieve projecten. Geldt dat ook voor biobased en circulaire projecten? Het loopt in elk geval niet storm. Dat heeft alles te maken met het eigen karakter van deze sector. Dat is nog geen reden om de handdoek in de ring te gooien.

Zwakke schakels bedreigen biobased en circulaire ketens

Willen de circulaire en bio-economie op grote schaal kans van slagen hebben, dan moet alles in de keten kloppen, van grondstof tot eindproduct. Voor deze nieuwe, nog kwetsbare ketens zijn alle partijen onmisbaar. Het goede nieuws is dat eindgebruikers zich steeds meer roeren. Daar staan een complexe logistieke keten en een dreigend capaciteitsgebrek tegenover. Tijd voor herbezinning?

Hoeveel geduld hebben we met de biobased economy?

De biobased economy is een van de pijlers onder de toekomstige samenleving. Daarover is iedereen het wel eens. Van een heuse biobased bedrijfstak – de economy – is echter nog geen sprake. De groeipotentie van biomaterialen en biochemicaliën is groot, maar commerciële   successen zijn schaars. Tijd om de bakens te verzetten?

IP BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR BIOBASED  BEDRIJVEN

Dankzij een octrooi kunt je innovaties delen en samenwerking versterken, zonder dat anderen er ongewild mee aan de haal gaan. Met die insteek adviseert Rike Dekker van AOMB Intellectual Property innovatieve ondernemers in Limburg. Met haar jarenlange ervaring denkt ze mee over hoe bedrijven de meeste waarde kunnen halen uit hun innovatie.

HOUT OMZEILT RISICO OP TEKORT LIGNINE

Vertoro start binnenkort met de productie van ruwe olie uit lignine in de kersverse proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus. Om het reële risico op een tekort aan lignine te beperken, heeft de ’bio-olieboer’ het proces aangepast. Daardoor kan nu ook hout als grondstof voor lignine olie fungeren.

NAFTAKRAKER KOPPELT PETROCHEMIE AAN AGRARISCHE EN AFVALSECTOR

Het is de koppeling tussen sectoren die tot voor kort langs elkaar heen werkten, die de biobased en circulaire economie serieus vooruithelpt. Met die overtuiging werkt SABIC in Geleen aan de productie van kunststoffen uit organische reststromen en, sinds kort, uit afvalplastic. Een uitdagend transformatieproces in fases.

ZOEKTOCHT NAAR POTENTIE AGRARISCHE RESTSTROMEN

Limburg en de omringende grensregio’s beschikken over de nodige landbouwgrond. In de reststromen ligt een ongekend potentieel aan waardevolle grondstoffen en producten besloten. Zeven partijen in het grensoverschrijdende BIVAC-project onderzoeken samen de haalbaarheid van de verwerking van die reststromen. Projectcoördinator Phytowelt zet met hulp van het Bio Treat Center de strategische lijnen uit.

HOOGWAARDIGE VERWERKING ORGANISCH AFVAL BLIJFT UITDAGING

Het blijkt een lastig en langdurig proces om voor GFT en ander organisch afval een hoogwaardige afzetmarkt te vinden. Als grootste composteerder van ons land kiest Attero er daarom voor om zich stap voor stap door te ontwikkelen binnen de circulaire en biobased economie. Zo wil Attero zich samen met Limburgse overheden en organisaties inzetten voor een betere kwaliteit GFT en de opwerking van bermgras tot lignine.